Zainteresowania i pasje Teresy Okaj ziściły się poprzez tworzenie szkolnych zespołów artystycznych, dla których Nauczycielka przygotowywała spotkania z kultury żywego słowa, sztuki teatralnej i regionalizmu; dochodziły jeszcze motywy taneczne i muzyczne. Zespół Młodzieżowy na początku spotykał się w sali języka polskiego nr 29 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Raciborzu. Trzeba również dodać, że sala ta od 2001 do 2012 roku była izbą regionalną, którą wraz z Rodzicami i Uczennicami przygotowała Teresa Okaj. W sali tej mieściły się przeróżne eksponaty z dawnego śląskiego regionu. Było to prawdziwe bogactwo kulturalne, począwszy od maszyn krawieckich "Singer", poprzez cepy do młócenia zboża, naczynia kuchenne, stroje śląskie itp.

Młodzież po lekcjach, dwa razy w tygodniu, spotykała się na zajęciach, gdzie ćwiczyła emisję głosu, postawę sceniczną, wyrażanie emocji w etiudach teatralnych, godkach śląskich, tańcząc, śpiewając i ogrywając poszczególne role teatralne. Uczniowie pierwsze sukcesy odnosili w auli szkolnej, przy przeróżnych programach okolicznościowych, a następnie byli zapraszani przez lokalne instytucje. I w tym momencie była konieczność nazwania Zespołu, który od wyrazów "TEatralno-REGionalno-RECytatorski" przyjął nazwę skrótową "TE-REG-REC".

Warto wspomnieć, że najowocniejszą okazała się długoletnia współpraca z Klubem Olimpijczyka "Sokół" w Raciborzu, na czele z Prezesem Panem Wojciechem Nazarko. Zespół artystyczny miał wyjątkowe szczęście do organizowanych przez Prezesa spotkań ze Sławami Olimpijskimi i nie tylko, m.in. w Polskim Komitecie Olimpijskim w Warszawie. Jak za skinieniem czarodziejskiej różdżki Młodzież była zapraszana na występy do Krakowa (Wawel, Sokolnia), Koszalina (Teatr Dramatyczny), Szczecina, Słupska, a za tymi krajowymi miejscami nastąpiły zagraniczne wojaże na Ukrainę, do Grecji, Szwajcarii, Czech i na Węgry. To były niezapomniane chwile, gdyż oprócz występów Grupa mogła zwiedzić przewspaniałe zabytki i zakątki turystyczne oraz historyczne. Wszędzie byli oklaskiwani na stojąco i doceniani. Pan Prezes Wojciech Nazarko potrafił dostrzec Młodzież i promować Jej talenty.

Przez wiele lat następowała rotacja Młodzieży. Jedni opuszczali mury szkolne, inni rozpoczynali naukę i zapisywali się do Zespołu. Trudno o przedstawienie nazwisk wszystkich Występujących. W miarę możliwości Niektórzy są wymienieni w poszczególnych artykułach i pokazani na zdjęciach. Na szczególną uwagę zasługują Wychowankowie Grupy tj. Magda Walach i Mirek Kotowicz, którzy dostali się do szkół teatralnych, a dzisiaj można Ich już podziwiać na deskach polskich teatrów oraz na szklanym ekranie. Nie ma się co dziwić, bo Prowadząca już w drugiej klasie przygotowała Ich do spotkania z śp. Adamem Hanuszkiewiczem, który zorganizował ogólnopolski konkurs dla uczniów szkół średnich, na antenie telewizji Polsat, gdzie to Magda i Mirek zaprezentowali fragment “Balladyny” J. Słowackiego – rozmowę Goplany z Grabcem.

W ostatnich latach Zespół działał pod patronatem Raciborskiego Centrum Kultury. Był to okres, w którym praca z Grupą była nastawiona na przygotowywanie sztuk teatralnych. Szczególnym osiągnięciem było zaproszenie od Polonii Angielskiej na występy do Londynu z “Zemstą” A. Fredry.

Zespół "TE-REG-REC" nie był Stowarzyszeniem i nie posiadał osobowości prawnej, był tylko samodzielnym tworem zrzeszającym grupę osób; działał w latach 1994-2014. W tym czasie Uczestnicy zostali przygotowani do różnorodnych programów artystycznych, montaży słowno-muzycznych oraz spektakli teatralnych. Niestety z większości wydarzeń nie zachowało się zbyt wiele pamiątkowych zdjęć, zwłaszcza z lat poniżej 2000 roku, z tamtego okresu zostało utrwalonych tylko część przedsięwzięć w wycinkach z gazet, które znajdują się w zakładce Media. Można tam znaleźć m.in. sprawozdania z programów:

 • 1994.01.03 – występ dla dzieci z Wilna w Klubie NOT w Raciborzu
 • 1994.03.23-24 – występ na Międzynarodowym Sejmiku Klubów Olimpijczyka w Raciborzu
 • 1994.04.12 – wizyta u Adama Hanuszkiewicza w Teatrze Nowym w Warszawie
 • 1995.03.27 – występ z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru w KMPiK w Raciborzu
 • 1995.10.13 – występ z okazji 50-lecia ZSE w Raciborzu
 • 1996.03.23-24 – występ na Międzynarodowym Sejmiku Klubów Olimpijczyka w Raciborzu
 • 1996.06.18 – występ na Wieczorze Poetyckim Marii Wojtczak w Muzeum w Raciborzu
 • 1997.06.19-24 – występ na "Olimpijskiej Sztafecie Pokoju" w katedrze lwowskiej, na Wawelu w Krakowie oraz na zamku w Opawie
 • 1998.02.28 – występ na Uroczystym Otwarciu "Roku Mickiewiczowskiego" w MOS-ie w Raciborzu
 • 1998.04.24 – występ na Wojewódzkiej Inauguracji Dni Olimpijczyka w MOS-ie w Raciborzu
 • 1998.06.22-27 – występy na "Olimpijskiej Sztafecie Nadziei – Czyste Jutro" w Koszalinie, Szczecinie, Słubicach, Opawie oraz Budapeszcie
 • 1998.10.30 – występ na spotkaniu podsumowującym działalność Fundacji Śmigłego-Rydza w auli ZSE w Raciborzu
 • 1999.04.29-30 – występ na Międzynarodowym Sejmiku Klubów Olimpijczyka w MOS-ie w Raciborzu
 • 1999.12.06 – występ na spotkaniu z Krzysztofem Zuchorą w MOS-ie w Raciborzu
 • 2000.10.27 – występ z okazji z 80-lecia Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Raciborzu-Brzeziu
 • 2000.11.18 – występ z okazji 30-lecia Międzyszkolnego Klubu Sportowego "Victoria" w PSM w Raciborzu

Natomiast od roku 2001 w wzwyż, oprócz relacji w mediach, można przeczytać sprawozdania i zobaczyć zdjęcia z kilkudziesięciu wydarzeń, oto niektóre z nich: